کاوشی مفهوم شناسانه در سبک زندگی منتظرانه
49 بازدید
محل نشر: فصلنامه انتظار موعود شماره 44
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
كارآمدترين ايده قابل طرح درباره سبك زندگي اسلامي و عملي كردن آن، شيوه اي از زندگي اسلامي است كه بر محور انتظار حضرت مهدي موعود شكل گرفته و از آن به «سبك زندگي منتظرانه» تعبير مي شود؛ اما اثبات اين مطلب، پيش از هر چيز، به تبيين مفهومي نياز دارد. اين نوشتار با روشي توصيفي- تحليلي، در بررسي چيستي سبك زندگي منتظرانه، با هدف جايگاه شناسي اين سبك در زمينه سازي ظهور سامان يافته و مهم ترين شاخصه سبك زندگي منتظرانه را «ماهيت جهادي» آن مي داند. از اين رو و براي رسيدن به اين مقصود، مفاهيم وابسته به آن، نظير سبك، زندگي، اصطلاح سبك زندگي، انتظار و سرانجام جهاد را با روش كتابخانه اي بررسي كرده است.